beLuister hier een fragment
van de podcast

interview

CEO van Ballast Nedam Development

Onno Dwars 

“Het is echt
geen rocket science”

Onno Dwars (1980) is CEO van Ballast Nedam Development, de gebiedsontwikkelaar van Ballast Nedam. Velox sprak hem over de voortrekkersrol die hij vervult in het versnellen van de energietransitie. Wat zijn volgens hem de ontwikkelingen in de gebouwde omgeving die de komende jaren echt het verschil gaan maken?

 

Luister hier naar de aflevering met Onno Dwars over zijn persoonlijke missie om de wereld beter achter te laten.

onno dwars

“Ik denk ook dat er binnen tien jaar veel meer woningen zonder verwarmingssystemen zullen zijn. Woningen die zo goed geïsoleerd en georiënteerd zijn, dat ze geen of bijna geen verwarming meer nodig hebben. Zeker gezien de problematiek van het stabiliseren van de energievraag in de winter, die we niet kunnen compenseren met zonnepanelen, kan dit wel eens een belangrijke trend gaan worden. Dat betekent dat het passiefhuis-denken weer terug op de kaart gaat komen. Het idee daarachter is dat je alles wat je niet gebruikt ook niet hoeft op te wekken. Met een energiepuzzel die steeds complexer wordt, is dit stiekem een belangrijk thema. Hoe zorgen we ervoor dat huizen steeds minder energie gaan gebruiken, in plaats van dat we steeds meer energie gaan opwekken?”

Minder energie gebruiken

Gebiedsbenadering

“Waar ik ook in geloof is dat we veel integraler gaan kijken, dus niet alleen op woningniveau, maar juist ook op gebiedsniveau. Waar we welke energie opwekken en hoe we omgaan met bijvoorbeeld verschillende duurzame energiesystemen. Op dit moment gebeurt alles nog heel erg op huisadresniveau. Iedereen richt zijn eigen zonnepanelen bijvoorbeeld naar het zuiden. Maar er komt een moment waarop we het op gebiedsniveau gaan aanpakken: hebben we wel voldoende panelen liggen op oost-west, hebben we voldoende windmolens in de buurt? Hoe moet de totale mix eruitzien?”

Energie bufferen

“Ik denk ook dat ons energieverbruik, bijvoorbeeld het verwarmen van je huis, in de toekomst op bepaalde momenten goedkoper is dan op andere momenten. En dat we daarom energie en warmte gaan bufferen in onze huizen. Dit zijn allemaal ontwikkelingen die ervoor zorgen dat het net wordt gestabiliseerd.”

“Er zullen veel energieleverende gebouwen gaan komen. Die gebouwen worden onderdeel van het ecosysteem van het energienet, samen met duurzame mobiliteit. Elektrische auto’s kunnen bijvoorbeeld worden ingezet voor energieopslag en -levering aan gebouwen. Door de koppeling wordt het energienet gestabiliseerd. Het uitwisselen en vasthouden van die energiestromen en zal heel belangrijk worden. Dit noemen ze met een mooi woord peakshaving, dat je kunt toepassen op woningniveau, mobiliteitsniveau en gebiedsniveau.”

Energienegatieve gebouwen

“We zijn continu aan het kijken hoe we de milieu-impact van onze gebouwen kunnen verkleinen” 

CEO van Ballast Nedam Development

Onno Dwars 

“Het is echtgeen rocket science”

beLuister hier een fragment van de podcast

Luister hier naar de aflevering met Onno Dwars over zijn persoonlijke missie om de wereld beter achter te laten.

“We zijn continu aan het kijken hoe we de milieu-impact van onze gebouwen kunnen verkleinen” 

“Ik denk ook dat er binnen tien jaar veel meer woningen zonder verwarmingssystemen zullen zijn. Woningen die zo goed geïsoleerd en georiënteerd zijn, dat ze geen of bijna geen verwarming meer nodig hebben. Zeker gezien de problematiek van het stabiliseren van de energievraag in de winter, die we niet kunnen compenseren met zonnepanelen, kan dit wel eens een belangrijke trend gaan worden. Dat betekent dat het passiefhuis-denken weer terug op de kaart gaat komen. Het idee daarachter is dat je alles wat je niet gebruikt ook niet hoeft op te wekken. Met een energiepuzzel die steeds complexer wordt, is dit stiekem een belangrijk thema. Hoe zorgen we ervoor dat huizen steeds minder energie gaan gebruiken, in plaats van dat we steeds meer energie gaan opwekken?”

Minder energie gebruiken

Gebiedsbenadering

“Waar ik ook in geloof is dat we veel integraler gaan kijken, dus niet alleen op woningniveau, maar juist ook op gebiedsniveau. Waar we welke energie opwekken en hoe we omgaan met bijvoorbeeld verschillende duurzame energiesystemen. Op dit moment gebeurt alles nog heel erg op huisadresniveau. Iedereen richt zijn eigen zonnepanelen bijvoorbeeld naar het zuiden. Maar er komt een moment waarop we het op gebiedsniveau gaan aanpakken: hebben we wel voldoende panelen liggen op oost-west, hebben we voldoende windmolens in de buurt? Hoe moet de totale mix eruitzien?”

Energie bufferen

“Ik denk ook dat ons energieverbruik, bijvoorbeeld het verwarmen van je huis, in de toekomst op bepaalde momenten goedkoper is dan op andere momenten. En dat we daarom energie en warmte gaan bufferen in onze huizen. Dit zijn allemaal ontwikkelingen die ervoor zorgen dat het net wordt gestabiliseerd.”

“Er zullen veel energieleverende gebouwen gaan komen. Die gebouwen worden onderdeel van het ecosysteem van het energienet, samen met duurzame mobiliteit. Elektrische auto’s kunnen bijvoorbeeld worden ingezet voor energieopslag en -levering aan gebouwen. Door de koppeling wordt het energienet gestabiliseerd. Het uitwisselen en vasthouden van die energiestromen en zal heel belangrijk worden. Dit noemen ze met een mooi woord peakshaving, dat je kunt toepassen op woningniveau, mobiliteitsniveau en gebiedsniveau.”

Energienegatieve gebouwen

Onno Dwars (1980) is CEO van Ballast Nedam Development, de gebiedsontwikkelaar van Ballast Nedam. Velox sprak hem over de voortrekkersrol die hij vervult in het versnellen van de energietransitie. Wat zijn volgens hem de ontwikkelingen in de gebouwde omgeving die de komende jaren echt het verschil gaan maken?