interview

directeur van BAM Bouw en Techniek

Peter van Leeuwen

“Je moet het
met elkaar doen”

beLuister hier een fragment
van de podcast

Peter van Leeuwen werkt sinds 1990 bij BAM Groep. Na verschillende leidinggevende functies te hebben bekleed, is hij sinds mei 2020 directeur van BAM Bouw en Techniek. Hoe krijgt de verduurzamingsopgave vorm binnen BAM? En welke uitdagingen staan de utiliteitsbouw te wachten? Van Leeuwen laat zijn licht schijnen.

Beluister hier de aflevering
over duurzaam ondernemen
met Peter van Leeuwen.

peter van leeuwen

“Onze vorig jaar gelanceerde strategie heet ‘Building a sustainable tomorrow’. Daar blijkt wel uit dat we duurzaamheid heel belangrijk vinden. Het doel is om hier grote stappen in te zetten. We willen bijvoorbeeld de eigen CO2-uitstoot de komende paar jaar met 50% verminderen. En richting 2026 zelfs met 80%. Dat zijn doelstellingen die binnen het bedrijf breed worden gedragen.”

Hoe gaat BAM Groep om met duurzaamheidsvraagstukken?

Dus jullie doen het best goed?

“We vinden eigenlijk dat het nog veel beter kan. Maar als je dit onderwerp gaat ontrafelen, zie je dat het behoorlijk complex is. Aan de ene kant gaat het over: hoeveel energie stoot je zelf uit als bedrijf? Dat zijn de scope 1 en 2 van de duurzaamheidsopgave. Dan heb je ook nog scope 3, de spullen die wij inkopen en de producten die wij maken. Op al die terreinen moet je als bouwbedrijf bewegingen maken. Scope 3 is lastiger, omdat sommige terreinen maar gedeeltelijk in onze invloedssfeer liggen.”

Dus als je leverancier niet wil verduurzamen, dan houdt het eigenlijk alweer op?

“Je moet natuurlijk wel met elkaar in gesprek gaan over hoe je dit met elkaar kunt bereiken.  En ondertussen moet je ook puur naar jezelf kijken. Wij hebben bijvoorbeeld vorig jaar besloten alleen nog maar elektrische auto’s te leasen.”

“Zeker. Als je de geformuleerde doelstellingen werkelijk wilt halen, dan heb je heel veel technisch geschoolde mensen nodig. Het tekort daaraan is een grote zorg.”

Zie jij het personeelstekort als een remmende factor op verduurzaming?

“Ook grote opdrachtgevers 
moeten gaan uitdragen: 
deze kant willen 
wij op” 

beLuister hier een fragment
van de podcast

“Je moet
het met
elkaar
doen”

directeur van BAM Bouw en Techniek

Peter van Leeuwen

“Zeker. Als je de geformuleerde doelstellingen werkelijk wilt halen, dan heb je heel veel technisch geschoolde mensen nodig. Het tekort daaraan is een grote zorg.”

Zie jij het personeelstekort als een remmende factor op verduurzaming?

“Ook grote opdrachtgevers 
moeten gaan uitdragen: 
deze kant willen 
wij op” 

Dus jullie doen het best goed?

“We vinden eigenlijk dat het nog veel beter kan. Maar als je dit onderwerp gaat ontrafelen, zie je dat het behoorlijk complex is. Aan de ene kant gaat het over: hoeveel energie stoot je zelf uit als bedrijf? Dat zijn de scope 1 en 2 van de duurzaamheidsopgave. Dan heb je ook nog scope 3, de spullen die wij inkopen en de producten die wij maken. Op al die terreinen moet je als bouwbedrijf bewegingen maken. Scope 3 is lastiger, omdat sommige terreinen maar gedeeltelijk in onze invloedssfeer liggen.”

Dus als je leverancier niet wil verduurzamen, dan houdt het eigenlijk alweer op?

“Je moet natuurlijk wel met elkaar in gesprek gaan over hoe je dit met elkaar kunt bereiken.  En ondertussen moet je ook puur naar jezelf kijken. Wij hebben bijvoorbeeld vorig jaar besloten alleen nog maar elektrische auto’s te leasen.”

“Onze vorig jaar gelanceerde strategie heet ‘Building a sustainable tomorrow’. Daar blijkt wel uit dat we duurzaamheid heel belangrijk vinden. Het doel is om hier grote stappen in te zetten. We willen bijvoorbeeld de eigen CO2-uitstoot de komende paar jaar met 50% verminderen. En richting 2026 zelfs met 80%. Dat zijn doelstellingen die binnen het bedrijf breed worden gedragen.”

Hoe gaat BAM Groep om met duurzaamheidsvraagstukken?

Beluister hier de aflevering
over duurzaam ondernemen
met Peter van Leeuwen.

Peter van Leeuwen werkt sinds 1990 bij BAM Groep. Na verschillende leidinggevende functies te hebben bekleed, is hij sinds mei 2020 directeur van BAM Bouw en Techniek. Hoe krijgt de verduurzamingsopgave vorm binnen BAM? En welke uitdagingen staan de utiliteitsbouw te wachten? Van Leeuwen laat zijn licht schijnen.