image_jw_01.png (copy) image_jw_02.png (copy) image_jw_03.png (copy)

Kundige professionals zijn
het vliegwiel voor verduurzaming

Om de maatschappelijke opgaves rondom de energietransitie, circulariteit en gezondheid in te vullen, is kennisdeling onontbeerlijk. Integrale verduurzaming staat of valt dan ook met de inzet van kundige professionals, die de vraagstukken van morgen met passie en energie invullen. De redactie van kennisplatform Duurzaam Gebouwd spreekt met Jan-Willem Pera, teamlead Installatietechniek, die de impact laat zien van de juiste mensen op de juiste plek.

‘’Winnaars met elkaar verbinden is wat we als projectbureau doen. Ervoor zorgen dat de juiste professionals met de juiste expertises worden samengebracht en opdrachtgevers helpen om complexe verduurzamingsvraagstukken op te lossen. Concreet betekent dit dat wij Uitvoerders, Engineers, BIM Modelleurs, Projectleiders en Werkvoorbereiders in huis hebben met een neus voor integrale duurzaamheid en een bewezen track record. Deze professionals voelen zich thuis bij het ondersteunen en uitwerken van complexe en grootschalige uitdagingen, bijvoorbeeld in projecten die versnellen in de energietransitie en circulariteit.”

CONTACT

Benieuwd wat Velox voor jouw organisatie kan betekenen? Neem contact met mij op. Ik ben elke werkdag tussen
9:00 en 18:00 bereikbaar.

VRAGEN OF INTERESSE?

yw-janwillem-103-kader.jpg

SCHREEUW
OM KENNIS EN KUNDE

“In de bouw- en vastgoedsector is een groeiende vraag naar totaaloplossingen en er is dan ook veel behoefte aan kennis en kunde – juist door de enorme bouwopgave en de ontwikkelingen rond duurzaamheid. Opdrachtgevers merken dat ze zelf niet altijd de mensen in huis hebben om complexe en grootschalige projecten in te vullen. Het gebrek aan dergelijke professionals is een logisch gevolg van de grote vraag naar specialistische kennis. In de huidige verduurzamingsopgaves betekent dat een grote vraag naar digitalisering, innovaties in Installatietechniek en duurzaamheidskeurmerken als BREEAM en WELL. De ambities rondom toekomstbestendigheid van gebouwen en gebieden worden steeds hoger en daarmee stijgt het niveau van de gevraagde kennis.”

“Door deze uitdagingen wordt het werk steeds specialistischer van aard.Het is lastig om van alle technieken en ontwikkelingen volledig op de hoogte te zijn. Daarom voorzien wij onze professionals van specialistische trainingen en opleidingen als daar behoefte naar is. De bouw- en vastgoedsector is in beweging en capaciteiten blijven continu in ontwikkeling. Een uitvraag kan heel specifiek zijn, bijvoorbeeld een opgave rondom een duurzame energievoorziening of het certificeren van een gebouw of gebied aan de hand van BREEAM-NL. Gaat het bijvoorbeeld om het ontwikkelen van de energiehuishouding van een groot utiliteitsproject, dan zijn er specifieke kwaliteiten nodig en selecteren we samen met onze opdrachtgever de meest geschikte professionals. Vervolgens werken we een plan uit om in ieder fase van het project meerwaarde te leveren.”

SAMEN MET DE OPDRACHTGEVER EEN SELECTIE MAKEN

“We spelen met ons netwerk in op de vraag van morgen. Wij worden enthousiast als opdrachtgevers ons in een vroeg stadium de ambities meegeven, zodat wij daar de juiste professionals voor kunnen selecteren. Daarom gaan we graag vroeg om tafel om de perfecte verbinding te maken. Zijn uitdaging voor opdrachtgevers is dan ook duidelijk. Durf ons mee te nemen en een innovatieve uitvraag te stellen. Schroom niet om onze specialisten te prikkelen met een complexe opgave en doe dit zoveel mogelijk in een vroeg stadium van het project, zodat er voldoende tijd is om op alle denkbare vlakken te innoveren en te verduurzamen. Dát is hoe we samen de handschoen moeten oppakken.”

PERFECT MATCH VOOR DE VRAAG VAN MORGEN

“Dat uit zich bijvoorbeeld in een van de actuele projecten waarbij Velox is betrokken: The Joan in Amsterdam Overamstel, een BREEAM-NL Excellent kantoor- en bedrijfsverzamelgebouw aan de rand van de A10. Het gebouw heeft niet alleen een hoge duurzaamheidsambitie op het gebied van het certificaat, maar er is ook aandacht voor enerzijds de types bouwmaterialen die worden ingezet en anderzijds de flexibiliteit van het gebouw, om bijvoorbeeld herindeling mogelijk te maken bij functieverandering. Die kenmerken vragen om een professional met niet alleen technische kennis, maar aantoonbare projectprestaties die vergelijkbaar zijn met de breedte van deze opgave. Zo zoeken we met onze opdrachtgevers naar professionals die eerder met de onderwerpen aan de slag zijn geweest en projecten zelfstandig naar een hoger niveau tillen.”

BREDE DUURZAAMHEIDSOPGAVEN

hoax.png

The Joan ©A2studio

The Joan ©Proloog

hoax-1.png

Teamlead installatietechniek
06-82937267

JAN-WILLEM PERA

Kundige professionals zijn
het vliegwiel voor verduurzaming

Om de maatschappelijke opgaves rondom de energietransitie, circulariteit en gezondheid in te vullen, is kennisdeling onontbeerlijk. Integrale verduurzaming staat of valt dan ook met de inzet van kundige professionals, die de vraagstukken van morgen met passie en energie invullen. De redactie van kennisplatform Duurzaam Gebouwd spreekt met Jan-Willem Pera, teamlead Installatietechniek, die de impact laat zien van de juiste mensen op de juiste plek.

image_jw_01.png (copy) image_jw_02.png (copy) image_jw_03.png (copy)

‘’Winnaars met elkaar verbinden is wat we als projectbureau doen. Ervoor zorgen dat de juiste professionals met de juiste expertises worden samengebracht en opdrachtgevers helpen om complexe verduurzamingsvraagstukken op te lossen. Concreet betekent dit dat wij Uitvoerders, Engineers, BIM Modelleurs, Projectleiders en Werkvoorbereiders in huis hebben met een neus voor integrale duurzaamheid en een bewezen track record. Deze professionals voelen zich thuis bij het ondersteunen en uitwerken van complexe en grootschalige uitdagingen, bijvoorbeeld in projecten die versnellen in de energietransitie en circulariteit.”

SCHREEUW OM KENNIS EN KUNDE

“In de bouw- en vastgoedsector is een groeiende vraag naar totaaloplossingen en er is dan ook veel behoefte aan kennis en kunde – juist door de enorme bouwopgave en de ontwikkelingen rond duurzaamheid. Opdrachtgevers merken dat ze zelf niet altijd de mensen in huis hebben om complexe en grootschalige projecten in te vullen. Het gebrek aan dergelijke professionals is een logisch gevolg van de grote vraag naar specialistische kennis. In de huidige verduurzamingsopgaves betekent dat een grote vraag naar digitalisering, innovaties in Installatietechniek en duurzaamheidskeurmerken als BREEAM en WELL. De ambities rondom toekomstbestendigheid van gebouwen en gebieden worden steeds hoger en daarmee stijgt het niveau van de gevraagde kennis.”

“Door deze uitdagingen wordt het werk steeds specialistischer van aard.Het is lastig om van alle technieken en ontwikkelingen volledig op de hoogte te zijn. Daarom voorzien wij onze professionals van specialistische trainingen en opleidingen als daar behoefte naar is. De bouw- en vastgoedsector is in beweging en capaciteiten blijven continu in ontwikkeling. Een uitvraag kan heel specifiek zijn, bijvoorbeeld een opgave rondom een duurzame energievoorziening of het certificeren van een gebouw of gebied aan de hand van BREEAM-NL. Gaat het bijvoorbeeld om het ontwikkelen van de energiehuishouding van een groot utiliteitsproject, dan zijn er specifieke kwaliteiten nodig en selecteren we samen met onze opdrachtgever de meest geschikte professionals. Vervolgens werken we een plan uit om in ieder fase van het project meerwaarde te leveren.”

SAMEN MET DE OPDRACHTGEVER EEN SELECTIE MAKEN

hoax.png

The Joan ©A2studio

hoax-1.png

The Joan ©Proloog

“Dat uit zich bijvoorbeeld in een van de actuele projecten waarbij Velox is betrokken: The Joan in Amsterdam Overamstel, een BREEAM-NL Excellent kantoor- en bedrijfsverzamelgebouw aan de rand van de A10. Het gebouw heeft niet alleen een hoge duurzaamheidsambitie op het gebied van het certificaat, maar er is ook aandacht voor enerzijds de types bouwmaterialen die worden ingezet en anderzijds de flexibiliteit van het gebouw, om bijvoorbeeld herindeling mogelijk te maken bij functieverandering. Die kenmerken vragen om een professional met niet alleen technische kennis, maar aantoonbare projectprestaties die vergelijkbaar zijn met de breedte van deze opgave. Zo zoeken we met onze opdrachtgevers naar professionals die eerder met de onderwerpen aan de slag zijn geweest en projecten zelfstandig naar een hoger niveau tillen.”

BREDE DUURZAAMHEIDSOPGAVEN

“We spelen met ons netwerk in op de vraag van morgen. Wij worden enthousiast als opdrachtgevers ons in een vroeg stadium de ambities meegeven, zodat wij daar de juiste professionals voor kunnen selecteren. Daarom gaan we graag vroeg om tafel om de perfecte verbinding te maken. Zijn uitdaging voor opdrachtgevers is dan ook duidelijk. Durf ons mee te nemen en een innovatieve uitvraag te stellen. Schroom niet om onze specialisten te prikkelen met een complexe opgave en doe dit zoveel mogelijk in een vroeg stadium van het project, zodat er voldoende tijd is om op alle denkbare vlakken te innoveren en te verduurzamen. Dát is hoe we samen de handschoen moeten oppakken.”

PERFECT MATCH VOOR DE VRAAG VAN MORGEN

yw-janwillem-103-kader.jpg
JAN-WILLEM PERA

Teamlead installatietechniek
06-82937267

Benieuwd wat Velox voor jouw organisatie kan betekenen? Neem contact met mij op. Ik ben elke werkdag tussen
9:00 en 18:00 bereikbaar.

VRAGEN OF INTERESSE?

CONTACT