image_michel_02.png image_michel_03.png image_michel_01.png

Groeien door proactief te handelen en kritisch te toetsen

“In plaats van reactief vacatures in te vullen, handelen wij proactief’’, vertelt Michel Lentink, Teamlead van de afdeling Bouwkunde. ‘’Middels het slim inzetten van recruitment automation hebben wij inzicht in de manifeste en latente behoeftes van opdrachtgevers en kandidaten in het hele land en op ieder moment. Oppervlakkige relaties zijn voor ons niet interessant. In plaats hiervan creëren wij hechte banden. Binnen onze unieke werkwijze staan kwaliteit, veiligheid en leverbetrouwbaarheid voorop.”

MICHEL LENTINK

Teamlead Bouwkunde

“Op basis van specifieke gegevens, zoals soort project, plaats, benodigde kwalificaties én referenties, maken we een longlist van professionals die op het gewenste moment beschikbaar zijn en over de juiste kernkwaliteiten beschikken. Alle professionals op deze lijst worden persoonlijk benaderd”, benadrukt Lentink. Dit leidt tot een kwalitatieve shortlist, waaruit de klant een aantal professionals selecteert met wie hij graag in gesprek wil gaan.”

“Vanuit Velox garanderen wij één aanspreekpunt, die ook tijdens het kennismakings-/sollicitatiegesprek ondersteuning biedt waar nodig. Is er een ‘match’, dan maken wij alle administratie en contracten in orde. Gedurende het project houden we een vinger aan de pols door regelmatig te informeren hoe het project en de werkzaamheden verlopen. We inventariseren continu of er vragen zijn en of er aanvullende begeleiding gewenst is.”

ALTIJD PARAAT

“Onze teams van Bouwkunde, Installatie- en Civiele techniek bestaan uit gedreven en betrokken consultants die continu contact onderhouden met hun professionals en klanten. Wij onderscheiden daarbij twee processen”, aldus Lentink. “Een deel van de consultants richt zich op community management in de kandidatenmarkt. Deze consultants hebben optimaal inzicht in onze professionals en hun kernkwaliteiten, de projecten die zij uitvoeren én wanneer zij weer beschikbaar komen. Andere consultants – waaronder ikzelf – zijn constant in gesprek met projectontwikkelaars, adviesbureaus, ingenieursbureaus en (middel)grote aannemers in de utiliteits- en woningbouw. We inventariseren toekomstige projecten, wanneer projectfases starten en onze gewenste support hierop.”

DUURZAME RELATIES ZIJN EEN MUST

“Om de kwaliteit van onze professionals in projecten te borgen, worden technische kennis, persoonlijkheid en projectprestaties kritisch getoetst”, benadrukt Lentink. “Hierdoor hebben we, zodra een professional beschikbaar komt, altijd een compleet dossier voorhanden van hun technische kennis, afgeronde opleidingen, certificaten, (VCA- en veiligheids)diploma’s en eerder gerealiseerde projecten. Het volledige dossier wordt door ons beoordeeld, bewaard en gedeeld met de klant, die vervolgens een eerste kandidaat-schifting kan maken. Zowel klanten als professionals stellen deze werkwijze zeer op prijs. Doordat we veel tijd investeren in het contact met klanten en professionals, kunnen we bij capaciteitsvraagstukken snel en accuraat schakelen, wat de kans op een goede match aanzienlijk vergroot.”

KWALITEITSBORGING

“OM DE KWALITEIT VAN 
ONZE PROFESSIONALS OP 
PROJECTEN TE BORGEN, 
WORDEN TECHNISCHE 
KENNIS, 
PERSOONLIJKHEID 
EN PROJECTPRESTATIES
KRITISCH GETOETST”

  

“Op dit moment maken de Bouw, Installatie- en Civiele techniek een interessante tijd door’’, vertelt Lentink. “Voor de komende twee jaar zit de orderportefeuille van de meeste bedrijven vol. Er is een grote vraag naar capaciteit, naar mensen. Echter, we weten ook dat er onduidelijkheid speelt en dat er onzekerheid is. Gaan alle projecten wel door? En hoe ziet de toekomst eruit? We spelen hierop in door onze klanten volledige flexibiliteit te bieden. Juist in deze tijd sluit onze dienstverlening perfect aan. Klanten kunnen namelijk flexibel op- en afschalen wanneer de orderportefeuille wijzigt of wanneer onverhoopt eigen personeel uitvalt.” 

“Een andere ontwikkeling die we zien is de snelle opkomst van digitalisering in de aannemerij en bij projectontwikkelaars, adviesbureaus en ingenieursbureaus. Ook hierin hebben wij een actieve rol. Bijvoorbeeld door professionals te trainen en uitgebreid te adviseren, zodat zij ook in de moderne tijd perfect kunnen instromen op projecten.”

“En ten slotte de verduurzaming van de sector. Over die ontwikkeling vertelt Jan-Willem Pera in een interview met de redactie van Duurzaam Gebouwd.”

FLEXIBILITEIT BIEDT ZEKERHEID

yw-michel102_v2.jpg

PUNTEN TOEKENNEN NAAR GEDRAG

“Bijvoorbeeld op het gebied van Engineering, BIM Modellering, Werkvoorbereiding, Uitvoering en Projectmanagement monitoren wij het klik-, lees- en zoekgedrag van opdrachtgevers en professionals op velox.nl en onze andere communicatiekanalen. Door het toekennen van punten naar aanleiding van dat gedrag hebben wij inzicht in de interesse en beschikbaarheid van die opdrachtgevers en professionals. Een succesvolle aanpak, blijkt uit cijfers. In 2019 groeide we met 50% ten opzichte van 5% in de markt. Ook in 2020 hebben we, ondanks de stikstof-, PFAS- en coronaproblematiek, een groei van 20% gerealiseerd, terwijl de markt een daling liet zien van datzelfde percentage.” 

“We behoorde hierdoor dit jaar tot de Flexmarkt Omzetranglijst Top-100 en Top 250 groeibedrijven. Ook zorgde de manier waarop die successen behaalde dat Velox werd genomineerd voor prijzen als een FD Gazelle en Werf& Award. De implementatie van digitale toepassingen heeft dus een grote en positieve invloed gehad op onze prestaties, maar het is zeker niet het enige wat daartoe heeft geleid.”

Groeien door proactief te handelen en kritisch te toetsen

“In plaats van reactief vacatures in te vullen, handelen wij proactief’’, vertelt Michel Lentink, Teamlead van de afdeling Bouwkunde. ‘’Middels het slim inzetten van recruitment automation hebben wij inzicht in de manifeste en latente behoeftes van opdrachtgevers en kandidaten in het hele land en op ieder moment. Oppervlakkige relaties zijn voor ons niet interessant. In plaats hiervan creëren wij hechte banden. Binnen onze unieke werkwijze staan kwaliteit, veiligheid en leverbetrouwbaarheid voorop.”

image_michel_02.png image_michel_03.png image_michel_01.png

PUNTEN TOEKENNEN NAAR GEDRAG

“Bijvoorbeeld op het gebied van Engineering, BIM-modellering, Werkvoorbereiding, Uitvoering en Projectmanagement monitoren wij het klik-, lees- en zoekgedrag van opdrachtgevers en kandidaten op Velox.nl en onze andere communicatiekanalen. Door het toekennen van punten naar aanleiding van dat gedrag hebben wij inzicht in de interesse en beschikbaarheid van die opdrachtgevers en kandidaten. Een succesvolle aanpak, blijkt uit cijfers. In 2019 groeide we met 50% ten opzichte van 5% in de markt. Ook in 2020 hebben we, ondanks de stikstof-, PFAS- en coronaproblematiek, een groei van 20% gerealiseerd, terwijl de markt een daling laat zien van datzelfde percentage.” 

“We behoorde hierdoor dit jaar tot de Flexmarkt Omzetranglijst Top-100 en Top 250 groeibedrijven. Ook zorgde de manier waarop die successen behaalde dat Velox werd genomineerd voor prijzen als een FD Gazelle en Werf& Award. De implementatie van digitale toepassingen heeft dus een grote en positieve invloed gehad op onze prestaties, maar het is zeker niet het enige wat daartoe heeft geleid.”

“Onze teams van Bouwkunde, Installatie- en Civiele techniek bestaan uit gedreven en betrokken consultants die continu contact onderhouden met hun professionals en klanten. Wij onderscheiden daarbij twee processen”, aldus Lentink. “Een deel van de consultants richt zich op community management in de kandidatenmarkt. Deze consultants hebben optimaal inzicht in onze professionals en hun kernkwaliteiten, de projecten die zij uitvoeren én wanneer zij weer beschikbaar komen. Andere consultants – waaronder ikzelf – zijn constant in gesprek met projectontwikkelaars, adviesbureaus, ingenieursbureaus en (middel)grote aannemers in de utiliteits- en woningbouw. We inventariseren toekomstige projecten, wanneer projectfases starten en onze gewenste support hierop.”

DUURZAME RELATIES ZIJN EEN MUST

“Op basis van specifieke gegevens, zoals soort project, plaats, benodigde kwalificaties én referenties, maken we een longlist van professionals die op het gewenste moment beschikbaar zijn en over de juiste kernkwaliteiten beschikken. Alle professionals op deze lijst worden persoonlijk benaderd”, benadrukt Lentink. Dit leidt tot een kwalitatieve shortlist, waaruit de klant een aantal professionals selecteert met wie hij graag in gesprek wil gaan.”

“Vanuit Velox garanderen wij één aanspreekpunt, die ook tijdens het kennismakings-/sollicitatiegesprek ondersteuning biedt waar nodig. Is er een ‘match’, dan maken wij alle administratie en contracten in orde. Gedurende het project houden we een vinger aan de pols door regelmatig te informeren hoe het project en de werkzaamheden verlopen. We inventariseren continu of er vragen zijn en of er aanvullende begeleiding gewenst is.”

ALTIJD PARAAT

“OM DE KWALITEIT VAN 
ONZE PROFESSIONALS OP 
PROJECTEN TE BORGEN, 
WORDEN TECHNISCHE 
KENNIS, 
PERSOONLIJKHEID 
EN PROJECTPRESTATIES
KRITISCH GETOETST”

  

“Om de kwaliteit van onze professionals in projecten te borgen, worden technische kennis, persoonlijkheid en projectprestaties kritisch getoetst”, benadrukt Lentink. “Hierdoor hebben we, zodra een professional beschikbaar komt, altijd een compleet dossier voorhanden van hun technische kennis, afgeronde opleidingen, certificaten, (VCA- en veiligheids)diploma’s en eerder gerealiseerde projecten. Het volledige dossier wordt door ons beoordeeld, bewaard en gedeeld met de klant, die vervolgens een eerste kandidaat-schifting kan maken. Zowel klanten als professionals stellen deze werkwijze zeer op prijs. Doordat we veel tijd investeren in het contact met klanten en professionals, kunnen we bij capaciteitsvraagstukken snel en accuraat schakelen, wat de kans op een goede match aanzienlijk vergroot.”

KWALITEITSBORGING

FLEXIBILITEIT BIEDT ZEKERHEID

“Op dit moment maken de Bouw, Installatie- en Civiele techniek een interessante tijd door’’, vertelt Lentink. “Voor de komende twee jaar zit de orderportefeuille van de meeste bedrijven vol. Er is een grote vraag naar capaciteit, naar mensen. Echter, we weten ook dat er onduidelijkheid speelt en dat er onzekerheid is. Gaan alle projecten wel door? En hoe ziet de toekomst eruit? We spelen hierop in door onze klanten volledige flexibiliteit te bieden. Juist in deze tijd sluit onze dienstverlening perfect aan. Klanten kunnen namelijk flexibel op- en afschalen wanneer de orderportefeuille wijzigt of wanneer onverhoopt eigen personeel uitvalt.” 

“Een andere ontwikkeling die we zien is de snelle opkomst van digitalisering in de aannemerij en bij projectontwikkelaars, adviesbureaus en ingenieursbureaus. Ook hierin hebben wij een actieve rol. Bijvoorbeeld door professionals te trainen en uitgebreid te adviseren, zodat zij ook in de moderne tijd perfect kunnen instromen op projecten.”

“En ten slotte de verduurzaming van de sector. Over die ontwikkeling vertelt Jan-Willem Pera in een interview met de redactie van Duurzaam Gebouwd.”

MICHEL LENTINK

Teamlead Bouwkunde

yw-michel102_v2.jpg